REGISTRO
 
Nombre*:
Apellidos*:
DNI/NIF/NIE*: -
Fecha de Nacimiento*: / /
País de Nacimiento:
Sexo: Hombre Mujer
Dirección*:
CP:
Población:
Provincia:
Teléfono*:
E-Mail*:
 

En virtut de l'establert en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'AUTOESCOLA FPC (FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CONDUCTORS, S.L.) l'informa que les seves dades passaran a formar part d'un fitxer propi, amb la finalitat de gestionar la relació que s'estableix entre vostè i la referida entitat. Igualment podran ser utilitzats per l'oferiment de productes o serveis per part de l'Autoescola.

Les dades personals seran tractades de forma confidencial d'acord amb el que disposa la citada Llei, podent ser cedides, llevat que el contractant manifesti expressament el seu no-consentiment, a altres entitats vinculades al sector.

L'AUTOESCOLA FPC (FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CONDUCTORS, S.L.), li garanteix l'exercici dels seus drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició sol·licitant-lo per escrit a la referida entitat

  Inserta este registro   Cancela la inserción
Comprar
-----